Głuchowo – męska Rada Sołecka

Sami mężczyźni wchodzą w skład nowej kadencji Rady Sołeckiej sołectwa Głuchowo. Sołtys nadal ten sam – Zbigniew Kozłowski.

W Głuchowie, wsi położonej na skraju gminy Wronki na zebraniu sołeckim zebrało się prawie pół wsi, a właściwie prawie połowa uprawnionych do głosowania. Na 73 mieszkańców, obecnych było 34 (w tym 9 kobiet). Zebranie prowadził wiceburmistrz Robert Dorna z pomocą Joanny Kubackiej z UMiG.

Hala na sprzedaż Popowo Oferty Pracy Wronki

Mieszkańcy wsi

W swoim sprawozdaniu sołtys Zbigniew Kozłowski przedstawił krótko, co we wsi w minionej (niepełnej) kadencji udało mu się wraz z radą sołecką zrobić. Odbyło się 28 spotkań rady i 5 zebrań wiejskich (to też najlepszy do tej pory wynik w gminie). W świetlicy organizowano imprezy typu: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, a także wielka feta na Powitanie Wiosny wspólnie z TMZW. W sołectwie poprawiono (nieznacznie:) stan dróg, nawożąc je 150 tonami tłucznia (to rekord w skali gminy). Utwardzono drogę Wierzchocin, Binino, Orle Wlk., choć mieszkańcy oczekują na asfalt lub kostkę. Przeprowadzono wycinki krzewów przy drogach, zakupiono szambo oraz stół do świetlicy, a przed budynkiem rozbłysło światło. Unormowano tablice informacyjne i znaki drogowe we wsi, które do tej pory dezinformowały. Spotkano się także z firmami, które chciały zakładać farmy wiatrowe. Załatwiono je odmownie. Pytań do sprawozdania sołtysa nie było.

Komisja skrutacyjna

Jednogłośnie wybrano komisję skrutacyjną, w składzie: Józef Malinowski – przewodniczący i Marlena Heliasz oraz Iwona Hennig – członkowie. Do fotela sołtysa kandydował tylko obecny sołtys- Zbigniew Kozłowski. W tajnym głosowaniu otrzymał 27 głosów na 34 oddane głosy ważne. Do Rady Sołeckiej zgłoszono 4 kandydatury, które w głosowaniu otrzymały następującą ilość głosów: Michał Remisz – 32, Krzysztof Bartkowiak – 29, Krzysztof Obara – 27, Aleksander Chojan – 25.

Sołtys i zastępca burmistrza

Konsultacje w sprawie projektów zmian przyjęte zostały następującą ilością głosów: za – 26, przeciw – 6. wstrzymały się – 2. Na zebraniu nie było radnego MiG Mariusza Makówki, a szkoda, bo mógłby zapoznać się z problemami wsi. Aleksander Chojan podnosił problem drogi wokół wsi. Bardzo aktywny w dyskusji był pan Biniak, który także dopominał się o zrobienie drogi. Powstał już pierwszy etap, na kolejne dwa są dokumenty przygotowane, ale teraz trzeba woli rady MiG oraz burmistrza, aby zadanie wprowadzić do budżetu.

Rada Sołecka

Ze swej strony, panowie, polecam upierdliwe dobijanie się do rady i powtarzanie w kółko: chcemy drogi! Chcemy drogi! Chcemy drogi! Mogę Wam nawet transparent zrobić, żebyście nie musieli mówić. Będziecie tylko siedzieć i patrzeć.

Grażyna Kaźmierczak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *