W Nowej Wsi znali Go wszyscy. Całe życie walczył z przeciwnościami losu i o dobrą przyszłość dla dzieci. Razem z żoną Ireną wychowali ich jedenaścioro. Myślę, że mogą być z nich dumni. Z chorobą walczył długo i dzielnie.