W Sierakowie powstaje Akwarium Kultury

Akwarium Kultury będzie to nowe miejsce ( w pomieszczeniach dawnej biblioteki), gdzie powstaną pomieszczenia dla kół zainteresowań oraz sale. Zostaną one  przygotowane do ekspozycji prac uczestników poszczególnych zajęć. Dlaczego nazwa Akwarium? Ponieważ budynek, w którym mieściła się biblioteka (a wcześniej sklepy) potocznie nazywany był właśnie „akwarium”

Szczegóły projektu 

Ponad 37 zadań zgłoszonych przez wielkopolskie gminy otrzyma dofinansowanie z programu Kulisy Kultury na działania inwestycyjne i remontowe.
Na program ogłoszony przez Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przeznaczono aż 3.000.000 zł. Środki te trafią do gmin na działania związane z podniesieniem atrakcyjności i funkcjonalności domów kultury i bibliotek w naszym regionie.
Gmina Sieraków została zakwalifikowana do dofinansowania i po podpisaniu umowy otrzyma 130.000 zł na zadanie „Akwarium Kultury — adaptacja pomieszczeń byłej biblioteki na cele kulturalne”.
Zakładana inwestycja obejmuje remont pomieszczeń dawnej biblioteki wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby funkcjonowania kół zainteresowań dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w gminie Sieraków.
Gratulujemy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *