W służbie prawu i ojczyźnie

2 listopada 2023 r. Zakład Karny we Wronkach odwiedziła kolejna grupa uczniów, tym z razem z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie. Podczas spotkania uczniowie mieli okazję zapoznać się ze specyfiką zakładu karnego, podstawowymi zagadnieniami związanymi z prawem karnym, dowiedzieć się m.in. o zadaniach Służby Więziennej, jak również zapoznać z wymogami na temat rekrutacji do służby

Oferty Pracy Wronki

Wizyta odbyła się dzięki Ogólnopolskim programom edukacyjnym Służby Więziennej „W SŁUŻBIE PRAWU”, którego podstawowym założeniem jest realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej mających na celu podniesienie poziomu świadomości prawnej oraz przeciwdziałanie przestępczości wśród młodzieży, a także „W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE” – programu Służby Więziennej realizującego zadania z zakresu edukacji młodzieży związanej z kształtowaniem postaw obywatelskich, proobronnych i patriotycznych.

W dalszej części młodzież miała okazję zajrzeć między innymi do samego środka więzienia, tj. miejsca, w którym tuż za kratą znajdują się oddziały mieszkalne, oraz odwiedzić Izbę Tradycji i Pamięci. Jednym z punktów wizyty było również spotkanie z inspektorem ds. uzbrojenia, który przybliżył podstawowe zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią, budowy i obsługi wybranych jednostek broni, podstawy strzelectwa i postawy strzeleckie, czy też podstawowe zasady celowania i zgrywania przyrządów celowniczych. Grupa miała także okazję, pod okiem instruktora, potrenować strzelanie z broni krótkiej na trenażerze strzeleckim, w który wyposażona jest znajdująca się na terenie Zakładu Karnego we Wronkach strzelnica kontenerowa.

Więcej informacji dla szkół na temat programów można znaleźć na stronie internetowej Służby Więziennej:

https://sw.gov.pl/strona/edukacja-mlodziezy-edukacja-prawna-mlodziezy

https://sw.gov.pl/strona/edukacja-mlodziezy-edukacja-proobronna-mlodziezy

[źródło sw.gov.pl]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *