Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Kłodzisko

W dniu 3 lutego 2024 roku, w świetlicy wiejskiej w Kłodzisku odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze jednostki OSP Kłodzisko. Zebranie otworzył prezes jednostki dh Fabian Myszkowski, który powitał przybyłych gości, druhny i druhów. Po powitaniu minutą ciszy uczczono druhów, którzy odeszli w ubiegłym roku: śp. dh Jerzego Rybarczyka oraz śp. dh Antoniego Odrobnego. Przewodniczącym zebrania został wybrany dh Jerzy Śmiłowski – prezes Zarządu Miejsko- Gminnego ZOSP RP we Wronkach

W spotkaniu uczestniczyli:
– zastępca burmistrza Miasta i Gminy Wronki –  Robert Dorna,
– prezes zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP we Wronkach – dh Jerzy Śmiłowski,
– wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy Wronki i sołtys wsi Kłodzisko – Mariusz Makówka,
– sołtys wsi Pakawie – Marek Mikuła,
– Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Kłodzisku – Marzena Grzeszkowiak,
– osoba wspierająca jednostkę – Marek Walorczyk.
Prezes OSP Kłodzisko dh Fabian Myszkowski przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki za rok 2023. Projekt planu działalności i planu finansowego przedstawił wiceprezes dh. Jakub Królski. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił druh Zbigniew Sześciła. W wyniku głosowania zarząd otrzymał absolutorium za rok 2023. Walne Zebranie podjęło uchwałę dotyczącą przyjęcia planu działalności oraz planu finansowego na 2024 rok.
Podczas zebrania zostały wręczone brązowe odznaki MDP Amelii SzaliJoanny Błajet.
W tym roku w jednostce za wysługę lat odznaczenia otrzymali:
– dh Marcin Sześciła,
– dh Jerzy Królski,
– dh Jarosław Roszyk,
– dh Wiesław Ziółek,
– dh Patryk Odrobny,
– dh Błażej Odrobny,
– dh Piotr Gorący,
– dh Marcin Szala,
– dh Paulina Rembacz
W roku 2023 jednostka brała udział w 15 akcjach ratowniczych w tym 6 razy do pożarów9 razy do miejscowych zagrożeń.
Po zebraniu zrobiono pamiątkowe zdjęcia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *