Wronczanie w sądzie

W ostatnich dniach 2015 r. w Sądzie Rejonowym w Szamotułach odbyło się ślubowanie nowo wybranych ławników na kadencję 2016-2019.

20151117_110216-1

Dietetyk Wronki

Mateusz Radziwoniuk został przewodniczącym Rady Ławniczej

Ławnicy złożyli przed prezesem sądu ślubowanie według następującej roty:

Ślubuję uroczyście jako ławnik sądu powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki ławnika wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy prawnie chronionej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości”.

Ławnicy wybrali spośród siebie Radę Ławniczą i przewodniczącego oraz dwóch zastępców .

Nowo wybranym przewodniczącym Rady Ławniczej w Sądzie Rejonowym w Szamotułach został wronczanin Mateusz Radziwoniuk, zastępcami Żaneta Wolniel i Krzysztof Żelazny (także wronczanin) .

Do zadań Rady Ławniczej należy;

* reprezentowanie wszystkich ławników w sądzie;

Agencja Reklamowa Wronki

* współdziałanie z prezesem sądu w zakresie sporządzania listy ławników do poszczególnych wydziałów sądu;

* współdziałanie z prezesem sądu w zakresie podjęcia działań zmierzających do odwołania z funkcji ławnika;

* podejmowanie działań umożliwiających podnoszenie poziomu pracy wykonywanej przez ławników;

* współdziałanie z prezesem sądu w ustaleniu przez niego terminów i tematyki narad sędziowsko – ławniczych;

* wydawanie opinii w sprawach przedłożonych przez prezesa sądu;

Nowo wybranym ławnikom gratulujemy zaufania publicznego. Dodam jeszcze, że oprócz dwóch wymienionych wronczan jako ławnicy zaprzysiężeni zostali także, pochcodzący z gminy Wronki: Danuta Korczak, Andrzej Borowczak oraz Jerzy Duszyński.

Wszyscy ławnicy wronieccy pracować będą w sądzie rodzinnym.

Red.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *