Zakończyła się druga kadencja Rady Seniorów

W czwartek 4 kwietnia odbyło się uroczyste posiedzenie wronieckiej Rady Seniorów. Podczas spotkania przewodnicząca Wiesława Kubaczewska dokonała podsumowania drugiej kadencji. W opracowanym przez nią dokumencie znalazły się wszystkie działania podjęte w latach 2019-2024

Oferty Pracy Wronki

– W imieniu ustępującej Rady Seniorów II kadencji dziękuję Panu Mirosławowi Wieczorowi i Robertowi Dornie, Burmistrzom Miasta Gminy Wronki, Radzie Miasta i Gminy Wronki, pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Wronki, Dyrektorkom Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektorom Wronieckiego Ośrodka Kultury, Prezesowi Klubu „Dziewiątka-Amica Wronki” za umożliwienie realizacji i wsparcie działań na rzecz społeczności lokalnej.
Za wsparcie finansowe naszych inicjatyw Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w Krobi, Stowarzyszeniu Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem”, Fundacji „Symeon”.
Wszystkim organizacjom senioralnym w Gminie Wronki za otwartość i chęć współpracy.
Nowym włodarzom Gminy Wronki, życzę mądrego i życzliwego podejścia do problemów seniorów oraz podejmowania decyzji o ważnych inwestycjach, pod kątem starszych mieszkańców Gminy.
Jestem przekonana, że Rada Seniorów powołana na III kadencję 2024 -2028 będzie w tym służyła radą i wsparciem.
Dziękuję Pani Małgorzacie Andrzejczak- Skrzypczak pierwszej opiekunce Rady Seniorów II Kadencji i Pani Milenie Raszewskiej, która przejęła jej obowiązki oraz Panu Tobiaszowi Chożalskiemu z UMiG Wronki. Za okazane zaufanie i wsparcie dziękuję członkom Rady Seniorów II Kadencji we Wronkach, w szczególności Wiceprzewodniczącemu Rady Seniorów, Panu Januszowi Owczarzakowi – podsumowała przewodnicząca Wiesława Kubaczewska.

W posiedzeniu wzięli udział również zaproszeni goście: zastępca burmistrza Robert Dorna, radna Agnieszka Bartniczak-Ginalska i Szymon Erenc reprezentujący posłankę na Sejm RP Marię Janyskę.

Pełna treść podsumowania znajduje się w załączniku.

Podsumowanie II kadencji Rady Seniorów (1)

źródło; www.Wronki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *