Zaproszenie 30 grudnia o godz. 10.00 na komisję i o 12.00 na sesję

Po raz ostatni już zapraszam mieszkańców na komisję i sesję. To będzie najważniejsza w roku sesja – budżetowa. Radni podejmą decyzję o zatwierdzeniu budżetu na 2020 rok. Na kilku komisjach dyskutowano i zmieniano propozycje wydatków, teraz to przegłosują i zatwierdzą do realizacji

XV sesja Rady Miasta i Gminy Wronki odbędzie się 30 grudnia 2019 r.
o godz. 12:00 w auli Szkoły Podstawowej nr 3 we Wronkach, przy ul. Polnej 5

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miasta i Gminy Wronki.

4. Przyjęcie interpelacji i wniosków radnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od 1 do 30 listopada 2019 r.

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wronki w okresie od 1 do 30 listopada 2019 r.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wronki na lata 2020-2023.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości diet radnych Rady Miasta i Gminy Wronki.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady oraz stałych Komisji Rady Miasta i Gminy Wronki na I półrocze 2020 r.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2019/2020 w gminie Wronki.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.

14. Oświadczenie Rady Miasta i Gminy Wronki w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego.

15. Zapytania i wolne głosy.

16. Zamknięcie sesji.

 

Wcześniej, o godz. 10.00 w ratuszu odbędzie się ostatnia w tym roku komisja, związana z budżetem na 2020 rok. Oto jej plan:

Połączone posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego Miasta i Gminy oraz Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych
odbędzie się 30 grudnia 2019 r. o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Wronki, ul. Ratuszowa 5.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wronki w okresie od 1 do 30 listopada 2019 r.

4. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wronki na lata 2020-2023.

5. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.

6. Zapoznanie się z projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości diet radnych Rady Miasta i Gminy Wronki.

7. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady oraz stałych Komisji Rady Miasta i Gminy Wronki na I półrocze 2020 r.

8. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie określenia ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2019/2020 w gminie Wronki.

9. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych.

10. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.

11. Zapoznanie się z projektem oświadczenia Rady Miasta i Gminy Wronki w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego.

12. Zapytania i wolne głosy.

13. Zamknięcie sesji.

WSTĘP WOLNY. Zapraszam mieszkańców, aby “na żywo” zobaczyli, jak wygląda praca radnych.

Szwarc Gapa

komentarzy 5

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *