Zaproszenie do Sękowa na Rodzinny Pieszy Marsz na Orientację

Mieszkańcy Sękowa zapraszają do udziału w rodzinnym rajdzie pieszym na orientację, 23 lipca od godziny 14.00 (pod warunkiem nienagannej pogody, wcześniejszego zapisania się i rejestracji). Już po raz dziesiąty kilkuosobowe drużyny ruszą na trasę pod hasłem „Poznajemy Okolice Sękowa”, w poszukiwaniu ukrytych w terenie punktów kontrolnych. W pakiecie otrzymanym w ramach wpisowego (w wysokości 20 złotych od osoby) uczestnicy otrzymają prowiant na drogę, a drużyny – odpowiednie materiały startowe. Przewidziano także nagrody dla najlepszych drużyn. Zapraszam do zapoznania się z regulaminem

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

Regulamin X Pieszego Rajdu na Orientację

Poznajemy Okolice Sękowa”

1.

Cele rajdu:

Popularyzacja imprez na orientację. Rozwijanie umiejętności korzystania z mapy. Poznanie najbliższej okolicy. Aktywizacja i integracja środowiska wiejskiego oraz promowanie aktywnego, rodzinnego spędzania czasu wolnego.

2.

Organizatorzy:

Budowa tras i sędziowanie – Stanisław Kaczmarek

Agencja Reklamowa Wronki

Koordynacja prac organizacyjnych – Maciej Fliger

Impreza odbywa się w ramach Dni Sękowa 2022, organizowanych przez mieszkańców sołectwa Sękowo.

3.

Baza:

Baza rajdu będzie zlokalizowana w świetlicy wiejskiej w Sękowie, gm. Duszniki, ul. Lipowa 32

4.

Trasa:

Trasa rajdu ma długość około 12 km. Długość trasy mierzona jest po najkrótszych wariantach przejścia wzdłuż elementów liniowych (drogi, rowy, granice kultur itp.). Trasa w zdecydowanej większości prowadzi po drogach polnych, łąkach i częściowo po lesie. Do odnalezienia będzie około 23 punktów kontrolnych.

5.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia zespołów zawierające rok urodzenia uczestników będą przyjmowane pod adresem internetowym kacstan@gmail.com do 21 lipca 2022r.

6.

Uczestnictwo.

Udział w rajdzie jest dobrowolny. Uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizatorzy nie odpowiadają za szkody poniesione przez uczestników rajdu, jak również za szkody wyrządzone przez tych uczestników wobec osób trzecich. Wchodzenie na tereny prywatne na własną odpowiedzialność. Zabrania się niszczenia upraw i śmiecenia na trasie. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i zachowania szczególnej ostrożności przy przechodzeniu przez drogi.

Startują zespoły liczące od dwóch do pięciu osób. Liczba pełnoletnich w każdym zespole musi być nie mniejsza niż jeden (ze względów bezpieczeństwa) i nie większa niż trzy.

7.

Zalecane wyposażenie:

  • odzież chroniąca przed owadami, jeżynami, pokrzywami itp.,
  • środek odstraszający owady,

W niektórych miejscach trasy może być przydatny kompas.

8.

Wpisowe

Wpisowe – płatne na starcie – wynosi 20 zł od każdego uczestnika. W przypadku startu w imprezie więcej niż czworga osób wspólnie zamieszkałych – co piąta gratis (po uwiarygodnieniu).

9.

Program Rajdu

Rajd odbędzie się w sobotę 23 lipca 2022r. według poniższego planu:

12:45 – otwarcie bazy imprezy,

13:00-13:45 – rejestracja uczestników (nadawanie numerów startowych w kolejności potwierdzenia obecności w bazie),

13:45-14:00 – otwarcie imprezy i odprawa techniczna ,

14:00 – start interwałowy (w odstępach dwuminutowych) kolejnych zespołów,

17:00 – ognisko i ciepły posiłek,

18:30 – najpóźniejsza zalecana godzina powrotu na metę,

18:45 – uroczyste zakończenie imprezy.

10.

Potwierdzanie punktów kontrolnych

Na starcie zespoły otrzymają mapę topograficzną z naniesionymi punktami kontrolnymi oraz ich opis i kartę startową. W terenie punkt kontrolny (PK) będzie oznaczony biało- czerwonym lampionem. Aby potwierdzić zaliczenie punktu kontrolnego należy stawić się przy nim całą drużyną oraz za pomocą kolorowej kredki zawieszonej przy lampionie przepisać dwuliterowy kod z lampionu w odpowiednie miejsce na karcie startowej. Kolejność zaliczania punktów jest dowolna.

Warunkiem sklasyfikowania zespołu jest potwierdzenie co najmniej trzech PK i dotarcie na metę w limicie czasu, który wynosi 4 godziny (niezależnie od liczby potwierdzonych PK).

Za każde rozpoczęte 10 minut spóźnienia będzie odliczany od wyniku jeden PK. Limit spóźnień wynosi 30 minut. Ze względów bezpieczeństwa obowiązkiem każdego zespołu jest odmeldowanie się w bazie.

11.

Klasyfikacja

Sklasyfikowane zostaną wyłącznie zespoły, które zmieszczą się w limicie czasu lub w limicie spóźnień.

O miejscach w klasyfikacji będą kolejno decydować następujące kryteria:

  • Liczba zaliczonych punktów kontrolnych (z zastrzeżeniami zawartymi w par. 10 regulaminu).
  • Czas pokonania trasy.

Ponadto wprowadzono bonifikaty czasowe. Jeśli w składzie zespołu będzie dziecko urodzone w 2007 roku lub młodsze, to w zależności od roku urodzenia dziecka zespoły otrzymają następujące bonifikaty czasowe:

2010 – 5 minut,

2011 – 10 minut,

2012 – 15 minut,

2013 – 20 minut,

2014 – 25 minut,

2015 i młodsi – 30 minut.

Uwaga! bonifikaty czasowe są uwzględniane tylko przy wyniku końcowym, nie mają zaś wpływu na limit pokonania trasy.

12.

Świadczenia

Na trasę każda drużyna otrzymuje Komplet materiałów startowych, a każda osoba wodę i drożdżówkę.

Na zakończenie imprezy będzie ognisko z kiełbasą oraz ciepłą zupą dla każdego uczestnika, który wróci na mecie w zalecanym czasie. Wszystkie zespoły otrzymają pamiątkowe dyplomy, zaś dla najlepszych przewidziane są skromne nagrody.

13.

Postanowienia końcowe

Liczba uczestników jest ograniczona, założono limit 80 osób. Dodatkowi zainteresowani mogą być na swoje życzenie przyjęci, ale organizatorzy zastrzegają, że takie osoby mogą nie otrzymać pełnych świadczeń.

Impreza odbędzie się bez względu na pogodę. Jedynie w przypadku prognozowanego drastycznego załamania pogody organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu imprezy. Ewentualna informacja o tym zostanie rozesłana na wszystkie adresy e-mail uczestników przekazane organizatorowi przy zgłoszeniach najpóźniej dzień przed imprezą (piątek 22 lipca) do godziny 22.

Impreza ma charakter towarzyski, w związku z czym uczestniczące w niej osoby dorosłe, a także opiekunowie prawni w imieniu osób niepełnoletnich, poprzez zaakceptowanie regulaminu wyrażają zgodę na uwiecznianie na zdjęciach (i tylko w taki sposób) ich wizerunku przez innych uczestników oraz organizatorów, a także na wykorzystanie go w relacjach z imprezy pod warunkiem zachowania zwyczajowych norm współżycia społecznego.

Drużyna, której członek zachowywać się będzie w sposób nieakceptowalny dla innych uczestników, może zostać zdyskwalifikowana. Zwraca się uwagę w szczególności na odpowiednie zachowanie względem dzieci i młodzieży i nienadużywanie alkoholu.

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

Życzymy przyjemnej zabawy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *