Zebranie Osiedla Na Górce w sali gimnastycznej SP-3

Burmistrz Miasta i Gminy Wronki zwołuje Zebranie mieszkańców w sprawie wyboru Zarządu i Przewodniczącego Zarządu osiedla Na Górce. Zebranie odbędzie się 12 maja 2021 r. o godz. 17:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Polnej 5 we Wronkach

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

Zebranie odbędzie się 12 maja 2021 r. o godz. 17:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Polnej 5 we Wronkach.

Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania.
2. Ustalenie prawomocności zebrania i uchwalenie porządku zebrania.
3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu.
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybory Zarządu i Przewodniczącego Zarządu osiedla Na Górce:
1) informacje dotyczące zasad wyborów wynikające ze statutu osiedla Na Górce,
2) wybór Zarządu osiedla Na Górce:
a) zgłoszenie kandydatów,
b) wybory i ogłoszenie wyników,
3) wybór Przewodniczącego Zarządu osiedla Na Górce:
a) zgłoszenie kandydatów,
b) wybory i ogłoszenie wyników.
6. Wolne głosy i zapytania.
7. Zamknięcie zebrania.

W trakcie zebrania należy zachować ograniczenia sanitarne w związku z COVID-19, a uczestników zebrania obowiązuje zakrywanie nosa i ust oraz zachowanie dystansu.

Zgodnie z  §  17. ust. 1 i 2 statutu osiedla Na Górce, w przypadku braku kworum, tj. 10% uprawnionych stałych mieszkańców osiedla, zebranie odbywa się w drugim terminie, tj. po upływie 15 minut od godziny wyznaczonej na zebranie w pierwszym terminie, i jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

Zarządzenie dotyczące zebrania w załączeniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *