80-lecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Ćmachowie

W tym roku przypada 80-lecie powstania OSP w Ćmachowie. To specyficzna jednostka w gminie Wronki. Prowadzi ją Mieczysław Białuski, bardzo zapobiegliwy gospodarz. Potrafi nawet auto „załatwić” dla swojej jednostki, nie mówiąc o innym sprzęcie. Jednocześnie jest to jednostka, która ma najmniejszą dotację z wronieckiego funduszu Miejsko – Gminnego OSP i nie posiada własnej strażnicy, siedzi kątem przy Rolniczej Spółdzielni w Ćmachowie, ale próbuje to zmienić…

Dietetyk Wronki

dh Mieczysław Białuski – prezes OSP Ćmachowo

Z historii OSP Ćmachowo

Dla zabezpieczenia bezpieczeństwa pożarowego w majątku Ćmachowo właściciel pan Alfred von Bake zorganizował drużynę pożarniczą w maju 1938 roku. Z rozmów ludzi pracujących w majątku wiemy, że jej założycielem był ojciec Alfreda- Teodor lecz z powodu braku dokumentów przyjęliśmy datę 1938 rok.
Na potrzeby drużyny zakupione zostały dwie sikawki konne: jedna mała na żelaznych kołach i druga duża na drewnianych kołach o bardzo dużym skręcie.
Sprzęt składowany był w szopie przy gorzelni murowanej, a konie podstawiano ze stajni folwarcznej. Obecnie w tym miejscu stoi były biurowiec Spółdzielni Usług Rolniczych Wronki z siedzibą w Ćmachowie, przerobiony na mieszkania.
Sikawka mała działała do czasów powojennych, co się stało z drugą nie wiadomo. Brała udział w pożarach, zawodach, pokazach i paradach.
Sikawka dla szybszego zassania wody została zmodernizowana przez pierwszego komendanta dh. Jana Łąckiego, kowala w tutejszym majątku, a przeróbka polegała na tym, że zostało zamontowane podwójne dno, które umożliwiało szybsze zassanie wody.
Sikawkę tę odkupił pan Edwin Paech z Wróblewa dla zabezpieczenia młyna będącego jego własnością. Kolejny raz została ona ulepszona przez nowego właściciela, a mianowicie zamontowano metalowe podwozie i koła, później ustawiono ją na stałe przy zbiorniku wodnym, gdzie pozostała do lat osiemdziesiątych. Po śmierci właściciela zaginęła. Czyniliśmy starania o jej odzyskanie, ale nie udało się.

Pierwszym komendantem Straży Pożarnej majątkowej, której właścicielem był pan Alfred von Bake, został kowal Jan Łącki. Konie do sikawek były dostarczane przez wyznaczonych kuczerów z majątku.
Po wojnie majątek podzieliła reforma rolna pomiędzy ludzi pracujących w nim. Straż ze sprzętem i tym samym komendantem pozostała do lat pięćdziesiątych XX wieku. Po Janie Łąckim funkcję komendanta jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej  w Ćmachowie pełnili kolejno:

dh Zygmunt Małecki 1950 – 1952

dh Edmund Dembski 1952 – 1961

Agencja Reklamowa Wronki

dh Franciszek Woźny 1961 – 1981

dh Marian Kapłon 1981 – 1985

dh Aleksander Hercka 1985 – 2001

dh Marek Sobański 2001 – 2006

dh Tomasz Skrzypczak  od 2006 do dziś.

Ciekawe były losy remizy począwszy od szopy przy gorzelni, szopy przy obecnych magazynach Kółka Rolniczego, pod schodami po byłej kawiarni, w przybudówce państwa Kotusów do wybudowania przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych nowego obiektu dobudowanego do warsztatów z przeznaczeniem na remizę strażacką po rozebraniu starego budynku i przekazaniu go w użyczenie. Budynek ten powstał dzięki dyrektorowi Marianowi Michalakowi, zastępcy dyrektora dh Kazimierzowi Piechowiakowi, członka wspierającego. Kierownikiem budowy był pan Mieczysław Sobczak i jego zastępca pan Eugeniusz Piasek.

Jednostka jeździła do ważnych pożarów w okresie międzywojennym i powojennym, do przykładowych akcji należą: pożar obory i owczarni we Wróblewie u dzierżawcy Turny, domu w Strzyżminie u rodziny Kredensów, stodoły w Ćmachowie Hubach u pana Chojana, stodoły w Wierzchocinie u państwa Stańków, stogu w Marianowie, stodoły w Pierwoszewie, obory w Pakawiu u państwa Rejter, stogu w Ćmachowie u dh. Hoffmana, stodoły w Biezdrowie Osady (dawniej Parcele), budynku gospodarczego we Wróblewie u państwa Górali, stodoły w Ćmachowie u państwa Stromczyńskich, zabudowań gospodarczych w Kłodzisku u państwa Ćwiertnia, garaży Spółdzielni Usług Rolniczych w Ćmachowie, zbóż, pożaru pomieszczenia  wędzarni w Ćmachowie oraz usuwanie drzew po przejściach wichur ponownego pożaru pomieszczeń SUR w Ćmachowie, usuwanie os szerszeni , zabezpieczenie wypadków i innych miejscowych zagrożeń.

Strażacy wykonywali również prace społeczne na terenie wsi, przy kościele i remizie. Druhowie nasi nie tylko gasili pożary lecz organizowali zawody pożarnicze, gdzie zajmowali i zajmują czołowe miejsca, uczestniczą w turniejach piłkarskich drużyn pożarniczych, imprezach masowych, uroczystościach strażackich, kościelnych, państwowych, zabezpieczają imprezy masowe na terenie miasta i gminy oraz sołectwa, współpracują  z radą sołecką, miejscowym LZS ZIELONI, z zakładami pracy  z terenu miasta i gminy.

Stałymi sponsorami jednostki są następujące zakłady pracy: GELG, WE-PER , Spółdzielnia Usług Rolniczych, SZCZOTPOL, WEST-SYSTEM, prywatni pracodawcy. Dzięki nim jednostka się rozwija i realizuje ambitne plany pozyskiwania sprzętu i odzieży.

W roku 1960 jednostka otrzymała z przydziału od Gromadzkiej Rady Narodowej w Ćmachowie motopompę PO-3 M800 typu „Polonia” i  tym samym zakończył się etap sikawek konnych.

W latach osiemdziesiątych otrzymaliśmy dwie nowe motopompy typu PO-5 M-800.

W 2000 r. posiadaliśmy samochód STAR 25 z Pilskich Fabryk Mebli we Wronkach, który został już przekazany do Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach. Dla zabezpieczenia drugiej części wsi utworzony został punkt ppoż., który usytuowany jest w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej Ćmachowa Huby. Znajduje się tam podstawowy i niezbędny sprzęt do akcji, który funkcjonował jedenaście lat i w 2011 roku został zlikwidowany.

W dniu 21 czerwca 2003 roku jednostka obchodziła 65-lecie istnienia i z tej okazji mieszkańcy Miasta i Gminy, sołectwa, zakłady pracy ufundowały jednostce OSP Ćmachowo sztandar.
Poświęcenia dokonali: kapelan wronieckich strażaków ks. kanonik Paweł Pawlicki w asyście ks. prob. Józefa Świerkowskiego, ks. wik. Mariusza Małeckiego i szafarza komunii św. Andrzeja Hercki.
Wręczenia dokonał przewodniczący komitetu fundacji sztandaru pan Janusz Szulc – sołtys wsi dh. Wiesławowi Włodarczakowi członkowi Prezydium Zarządu Wojewódzkiego w Poznaniu, który następnie przekazał sztandar prezesowi jednostki OSP Ćmachowo dh. Mieczysławowi Białuskiemu. Po prezentacji sztandaru został on przekazany pocztowi sztandarowemu, składającemu się z następujących druhów: sztandarowy – dh Eugeniusz Rybarczyk, przyboczni – dh Adam Staszek, dh Adam Hercka.
Prezentacja sztandaru przed szykiem wszystkich jednostek i zawody sportowo-pożarnicze zakończyły tą wspaniałą uroczystość.

W kwietniu 2006 roku jednostka OSP Ćmachowo została podłączona do selektywnego (radiowego) powiadamiania o alarmie przez  Powiatowe Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach

W dniu 15 grudnia 2006 roku odebrano najnowszy nabytek, motopompę typu „TOHATSU” model VC72AS. Jednostka osiada na swym stanie samochód bojowy Żuk GLM, agregat prądotwórczy 230v, przedłużacze, pilarkę do drewna, radiotelefony Motorola szt 2,  YUK szt.3, DSP 52 BM, RTV przewoźny, dwa komplety ubrań żaroodpornych, trzy zbiorniki wodne 2,5 tys. i 5,0 tys. litrów, pełne wyposażenie w węże W-25, W-52, W-75, W-100, prądownice różnego rodzaju, maszt oświetleniowy, mundury koszarowe i ubrania bojowe nomeksy dla seniorów, umundurowanie dla młodzieży starszej, kozaki, buty gumowe, dresy i koszulki dla młodzieży i seniorów, mundurki MDP, mundury galowe, koszule letnie dla wszystkich seniorów oraz niezbędny sprzęt do przeprowadzenia akcji gaśniczej, usuwania klęsk żywiołowych, zabezpieczenia wypadków oraz imprez masowych oraz cztery drabiny nasadkowe.

W dniu 24 maja 2008 roku odbyły się obchody 70-lecia istnienia OSP Ćmachowo i 650-lecia lokacji wsi Ćmachowo i zawodami sportowo-pożarniczymi MDP gminy Wronki.

W 2010 roku jednostka wzbogaciła się o pompę pływającą NIAGARA 1, a w 2011 roku o torbę medyczną PSP R 1. Te ostatnie zakupy były możliwe nie tylko dzięki sponsoringowi, ale także dzięki pozyskaniu środków przez panią dr Irenę Ożóg, mieszkankę sąsiedniej miejscowości Pożarowo.

Dziś jesteśmy jednostką operacyjno -techniczną kategorii IV.

Jako jednostka nie tylko bierzemy udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych, ale również organizujemy wycieczki dla członków i mieszkańców Ćmachowa i wiosek ościennych np. do Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach,  pielgrzymki do Lichenia, Częstochowy, Rokitna. Byliśmy nad polskim morzem w Świnoujściu, Ustroniu Morskiego, Niechorza, Międzyzdrojów, Międzywodzia, Dziwnowa, Dziwnówka , Dźwirzyna,  Rewala, Kołobrzegu.

Obsługujemy wszystkie uroczystości kościelne w naszej parafii biezdrowskiej. Z dniem 10.02.2009 roku ks. abp. metropolita poznański Stanisław Gądecki na prośbę Zarządu OSP Ćmachowo mianował ks. prob. Stanisława Wawrzyniaka kapelanem strażaków OSP Ćmachowo dekretem nr 539/2009.

Funkcje prezesa zarządu  na przełomie lat pełnili:

dh Stanisław Kotus do 1983 r.

dh Zdzisław Kotus 1983 – 1984

dh Marian Kapłon 1984 – 1985

dh Mieczysław Białuski od 1985 r. do dziś

Najbardziej aktywni druhowie naszej jednostki lat międzywojennych to:

dh Jan Łącki

dh Jan Perz

dh Walenty Skrzypczak

dh Zygmunt Małecki

dh Franciszek Woźny

dh Szczepan Górniak

dh Marian Górniak

dh Franciszek Górniak

dh Franciszek Biedziak – senior

dh Edmund Dembski

dh Czesław Hoffman

dh Mieczysław Łącki.

W latach powojennych najlepszymi byli druhowie:

dh Franciszek Biedziak – junior

dh Franciszek Rybarczyk

dh Edward Bator

dh Aleksander Hercka

dh Stanisław Kotus

dh Józef Pogorzelczyk

dh Antoni Hercka

dh Eugeniusz Krzyżaniak

dh Andrzej Konieczny

dh Mirosław Gumny

dh Konrad Pogorzelczyk

Lata siedemdziesiąte to:

dh Wiesław Chojan

dh Zenon Chojan

dh Józef Hojan

dh Grzegorz Kaseja

dh Tadeusz Mrowiński

dh Zbigniew Kwita

dh Marian Stańko

dh Czesław Biedziak

dh Jan Schoejnach

dh Andrzej Sawala

dh Jan Kapłon

dh Jarosław Kapłon

Dh. Zdzisław Kotus

dh Zygmunt Skrzypczak

dh Bronisław Hoffman

dh Marian Hoffman.

Jednostka OSP Ćmachowo liczy dziś 39 członków czynnych, 3 członków honorowych, 1 członka wspierającego oraz 11 członków MDP (dziewczęta), 10 członków MDP (chłopcy).
W skład jednostki operacyjno- technicznej wchodzi 29 członków.

Obecny skład zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Ćmachowie:

prezes zarządu dh Mieczysław Białuski.

naczelnik dh  Tomasz Skrzypczak

z-ca naczelnika Łukasz Białuski

sekretarz dh Michał Białuski

           skarbnik dh Dariusz Fiedler

           gospodarz dh Łukasz Białuski

           kronikarz dh Mieczysław Białuski

członek zarządu dh Paweł Biedziak

członek zarządu ks.prob. Stanisław Wawrzyniak – kapelan OSP Ćmachowo

Obecny skład komisji rewizyjnej jest następujący:

przewodniczący dh Adam Staszek

          z-ca przewodniczącego dh Marek Sobański

          sekretarz dh Roman Pogorzelczyk

          członek dh Sylwester Hercka

Tak pokrótce przedstawia się zarys historii naszej jednostki spisany na podstawie dostępnych dokumentów opowiadań członków, starszych ludzi oraz pozostawionych dokumentów.
Historia Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ćmachowie opisana jest w książce Kalendarium Straży Pożarnych Miasta i Gminy Wronki.

W czasie uroczystości 70- leica strażacy OSP Ćmachowo odznaczeni zostali medalami resortowymi, i tak:

złotym medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa został wyróżniony dh Dariusz Fiedler, srebrnym dh Michał Białuski. Odznaczenia wręczał dh Michał Ziemski.

Medalami cywilnymi na wniosek Kapituły Odznaczeń przy OSP w Ćmachowie wyróżnieni zostali następujący druhowie:

złotym medalem Na Straży – Adam Staszek i Marek Sobański, srebrnym medalem Na Straży – Łukasz Białuski, Waldemar Mrowiński i. Tomasz Skrzypczak. Wyróżnionym medale wręczał członek zarządu powiatu Kazimierz Michalak i przewodniczący Rady MiG Wronki- Sławomir Śniegowski.

Odznaki za wysługę lat otrzymali:

V – dh Rafał Woźniak, dh. Irena Ożóg, dh. Aleksandra Kudlińska, dh Paweł Remisz, druhowie: Patryk, Mariusz, Sebastian Sommerfeld;

X – dh Maciej i Daniel Biedziak, dh Filip Biskup, dh Łukasz Błoch, dh Bartosz Geherke, dh Mikołaj Konieczny, dh Witold Rembarz, dh Krystian Zys, dh Stanisław Wawrzyniak, druhny: Andżelika i Weronika Sommerfeld;

XV – dh Wiesław Olejniczak, dh Maciej Hojan, dh Przemysław Mrowiński, dh Jakub Woźny

XX – dh Antoni Duda;

XXV – druhowie: Arkadiusz i Łukasz Białuscy, dh Waldermar Mrowiński;

XXXV – dh Roman Pogorzelczyk;

40 – dh Marek Kwita;

55 – dh Sylwester Hercka, dh Kazimierz Skrzypczak. Odznaki wręczył prezes Zarządu M-G we Wronkach, dh Andrzej Liszkowskiego i komendant Stefan Kaszkowiak.

Młodzieżową odznaką drużyny pożarniczej wyróżnieni zostali:

brązową: Dominik i Paweł Grzymka, Jakub i Patryk Nowak, Mateusz Pogorzelczyk, Sebastian Skrzypczak, Dominik Fiedler, Joanna Fojud, Aleksandra Perz, Klaudia Sommerfeld, Weronika Woźniak, Jakub Białuski, Miłosz Biedziak;

srebrną: Aleksandra Pogorzelczyk, Hubert Rembarz, Paweł Remisz, Tomasz Stromczyński, Sebastian Sommerfeld;

złotą: Aleksandra Kudlińska.
Odznaki wręczył burmistrz MiG Wronki Mirosław Wieczór i Przemysław Chojan.

W roku jubileuszu jednostki świętowali też druhowie i sponsorzy imprezy. Swe urodziny w przedziale od 15 do 85 lat (liczone co 5 lat) obchodzą: Paweł Grzymka, Mateusz Biedziak, Adam Gumny, Michał Białuski, Wiesław Olejniczak, Zenon Augustyn, Irena Ożóg, Zbigniew Łącki, Kazimierz Skrzypczak, Antoni Duda.

W dorosłe życie weszli lub wejdą druhny i druhowie: Dominika Waroś, Aleksandra Kudlińska, Paweł Remisz, Tomasz Stromczyński, Natalia Obst, Sebastian Sommerfeld, a 55 rocznicę pożycia małżeńskiego będą obchodzić Anna i Antoni Duda.

W uroczystości 70-lecia OSP Ćmachowo udział wzięli:

Vice prezes zarządu oddziału wojewódzkiego PSP RP w Poznaniu nadbrygadier Ryszard Kamiński

Przedstawiciel senatora senatu RP Filipa Libickiego

Prezes zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP w Szamotułach dh Stefan Kaszkowiak

Członek zarządu powiatu szamotulskiego Kazimierz Michalak

Prezes Zarządu MG ZOSP RP we Wronkach dh Andrzej Liszkowski

Burmistrz MiG Wronki Mirosław Wieczór

Przewodniczący Rady MiG Wronki Sławomir Śniegowski

Zastępca przewodniczącego Rady MiG Wronki, a zarazem sołtysa Ćmachowa Janusz Szulc

Radni rady MiG Wronki: Arkadiusz Białek

Były komendant PSP RP w Szamotułach starszy brygadier w stanie spoczynku Michał Ziemski

Komendant Wojskowej Straży Pożarnej 31 BLT Poznań – Krzesiny starszy chorąży sztabowy Piotr Stanisławski

Szef Logistyki 31 BLT Poznań – Krzesiny podpułkownik Waldemar Andrzejewski

Kierownik sekcji infrastruktury 31 BLK Błażej Andrzejewski

Młodszy brygadier Mariusz Międzybrodzki ze Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu

Kapitan Przemysław Zaradniak ze Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu

Delegacje Wojskowej Straży Pożarnej 31 BLT Poznań – Krzesiny starszy sierżant Piotr Berger, Zdzisław Soliński, Daniel Kurczewski

Vice prezes zarządu stowarzyszenia PUSZCZA NOTECKA Irena Wojciechowska

Prezes Spółdzielni Usług Rolniczych Wronki z siedzibą w Ćmachowie Andrzej Zybura

Prezes Kółka Rolniczego w Ćmachowie Piotr Ławniczak

Vice przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Ćmachowie Krystyna Barłóg

Beata i Zenon Augustynowie

Arleta i Marek Wojciechowscy

Lidia i Grzegorz Grupińscy

Ewelina i Artur Judkowie

Katarzyna i Artur Nowakowie

Bogumiła i Ryszard Banaszkiewiczowie

Krystyna i Romuald Ajchlerowie

Ksiądz kanonik kapelan wronieckich strażaków Paweł Pawlicki

Przyjaciel i sympatyk jednostki Marcin Goźdź

PRZYBYŁY DELEGACJE ZAPRZYJAŹNIONYCH JEDNOSTEK OSP:

Charcice

Mylin

Orle Wielkie

Kaźmierz Wlkp.

Poznań- Głuszyca

Chojno wraz z pocztem sztandarowym

Wartosław wraz z pocztem sztandarowym

Kłodzisko

Rzecin

Historię spisał kronikarz jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ćmachowie

Mieczysław Białuski

fot. Adam Błajet

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *