Jak powinna wyglądać współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi? Włącz się do dyskusji

Burmistrz Miasta i Gminy Wronki ogłasza konsultacje społeczne dotyczące „Rocznego Programu Współpracy Gminy Wronki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami, na rok 2020”

Dietetyk Wronki

Przedmiotem konsultacji jest:

Projekt uchwały w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Wronki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami, na rok 2020”.

Termin konsultacji:  

Od dnia 7 października 2019 roku do dnia 25 października 2019 roku.

Forma konsultacji:

Wszelkie uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian co do zapisów Programu należy złożyć w formie pisemnej za pomocą „Formularza konsultacji”.

Agencja Reklamowa Wronki

Wypełnione formularze w terminie do 25 października 2019 roku należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Wronki ul. Ratuszowa 5 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: i.kazmierczak@wronki.pl.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019r., poz. 688 ze zmianami) działające na rzecz Gminy Wronki.

Uchwała oraz formularz konsultacji w załączeniu.

Formularz konsultacji

Projekt uchwały

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *