Jakich inwestycji możemy się spodziewać w 2015 roku?

10 grudnia odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta i Gminy Wronki, na której radni rozpoczęli prace nad projektem uchwały budżetowej na 2015 rok. Udostępniony został projekt tej uchwały.

bmigW projekcie uchwały budżetowej na rok 2015 gmina nie wyda więcej niż zarobiła. Kwota dochodów ma sięgnąć 56 795 643zł, wydatków zaś 55 220 329zł.
Najwięcej wydatków przeznaczonych ma zostać na oświatę i wychowanie (38,6% całego budżetu), pomoc społeczną (11,85%) i administrację publiczną (10.89%). Na inwestycję związane z transportem i łącznością zabezpieczono 4 279 000zł (7,75%).

Wydatki związane z wypłacaniem diet dla Radnych czy obsługą sesji mają sięgnąć 187 200zł.
Na promocję gminy przeznaczono 275 000zł. Dotacja gminy na rzecz Wronieckiego Ośrodka Kultury wynieść ma 1 534 823zł.

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

W roku 2015 możemy się spodziewać kilku większych inwestycji, między innymi:

– budowy chodnika na ul. Morelowej, ul. Jaworowej (zadanie z 2014 roku), ul. Łąkowej,
– budowy drogi na ul. Kasztanowej, ul. Leśnej (wraz ze ścieżką pieszo-rowerową), ul. Lipowej, ul. Sadowej,
– budowy drogi wewnętrznej wraz z częściową przebudową ul. Mickiewicza – czyli tą, którą w listopadzie odrzucił były Starosta,
– na ul. Towarowej ma zostać zbudowany chodnik oraz parking,
– powstaną kolejne drogi śladowe,
– opracowana ma zostać koncepcja ścieżki rekreacyjnej wzdłuż rzeki Warty,
– zmodernizowane ma zostać boisko przy ul. Orzechowej,
– planowany jest zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP,
– w Chojnie przy rzece Warcie zbudowane ma zostać miejsce wodowania
– z osadnika wód deszczowych przy ul. Nadbrzeżnej odprowadzony ma zostać nadmiar wody, który obejmuje działki prywatne

 

Cała treść projektu uchwały budżetowej na rok 2015 do pobrania poniżej:

Budżet Miasta i Gminy Wronki
Projekt budżetu Miasta i Gminy Wronki na rok 2015

 

Agencja Reklamowa Wronki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *