Poprawiony plan zagospodarowania przestrzennego terenu GS wyłożony do publicznego wglądu

Miesiącami ciągnie się opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego terenu Gminnej Spółdzielni. Ostatecznie w lutym został on wyłożony do publicznego wglądu. Po poprzednim wyłożeniu w ubiegłym roku Amica złożyła odwołanie, aby teren zaznaczony jako PU (przemysł i usługi) oznaczyć jedynie jako P, czyli tylko przemysłowy. Burmistrz do wniosku Amiki się przychylił, poprawki naniósł, a teraz plan będzie ponownie dyskutowany

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący m.in. teren Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” we Wronkach został ponownie wyłożony do publicznego wglądu. Następnie zostaną rozstrzygnięte ewentualne uwagi wniesione zgodnie z procedurą. Jeśli żadna z nich nie zostanie uwzględniona, projekt zostanie przekazany Radzie Miasta i Gminy Wronki. W przypadku uwzględnienia jakiejkolwiek uwagi trzeba będzie powtórzyć procedurę w niezbędnym zakresie.

Wiemy, że Gminna Spółdzielnia – właściciel terenu z tymi poprawkami się nie zgadza. GS chce, by pozostało jak było, czyli PU- przemysł i usługi.
Jeśli radni przegłosują poprawkę Amiki, zastopuje to plany GS co do gospodarowania WŁASNYM terenem. Nie będzie można budować centrum handlowego, o którym GS mówią od dawna. Jednostki handlowe, które znajdują się w tej chwili na terenie bazy GS-ów pozostaną do czasu likwidacji. Nie będzie można jednak za nie już wstawić żadnych innych usług, tylko przemysł.

Wygląda to na przekwalifikowanie terenu pod potrzeby Amiki, która od lat zabiega o ten teren.

Czy można NARZUCIĆ właścicielowi terenu swoją wolę?

Czy można sąsiadowi zakazać sadzenia marchewki, której potrzebuje, a nakazać sadzenie pietruszki, której my potrzebujemy?

Przed głosowaniem w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego m.in. teren Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” we Wronkach nastąpiło ponowne wyłożenie do publicznego wglądu.

Agencja Reklamowa Wronki

W czwartek – 20 lutego o godz. 16.00 w ratuszu (sala nr 3) odbędzie publiczna dyskusja na temat planu. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

A tak o sprawie pisaliśmy w ub. roku:

Dlaczego burmistrz chce zmienić plan bazy GS-ów na typowo przemysłowy? [wideo]

Gminna Spółdzielnia walczy o swoje [wideo]

komentarze 3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *